اخبار و رویدادها


تفدير از نفرات برتر نيمسال اول پايه و المپيادهاي علمي
درج شده در تاریخ 1395/01/21 توسط انصاري.

جلسه دبیران
آزمون آمادگی پایگاه تابستانی
زیبا سازی فضای مدرسه
آغاز کلاسهای تابستانی پیش دانشگاهی (پروژه 1)