اخبار و رویدادها


توزيع كارنامه امتحانات ميان نوبت نيمسال دوم پايه‌هاي دوم و سوم
درج شده در تاریخ 1394/12/20 توسط انصاري.

جلسه دبیران
آزمون آمادگی پایگاه تابستانی
زیبا سازی فضای مدرسه
آغاز کلاسهای تابستانی پیش دانشگاهی (پروژه 1)
توزيع كارنامه امتحانات ميان نوبت نيمسال دوم پايه‌هاي دوم و سوم روز شنبه از ساعت 10 لغايت 14