اخبار و رویدادها


جلسه اولياء محترم پيش دانشگاهي
درج شده در تاریخ 1394/12/10 توسط انصاري.

جلسه دبیران
آزمون آمادگی پایگاه تابستانی
زیبا سازی فضای مدرسه
آغاز کلاسهای تابستانی پیش دانشگاهی (پروژه 1)

جلسه ویژه برنامه ریزی عید و همچنین اردوی درسي نوروز ويژه اولياء محترم پايه چهارم، روز چهارشنبه 12 اسفندماه ساعت 16 در مدرسه برگزار میگردد.