اخبار و رویدادها


برگزاري دوره تيراندازي درس آمادگي دفاعي
درج شده در تاریخ 1394/12/11 توسط انصاري.

جلسه دبیران
آزمون آمادگی پایگاه تابستانی
زیبا سازی فضای مدرسه
آغاز کلاسهای تابستانی پیش دانشگاهی (پروژه 1)

دوره عملي درس آمادگي دفاعي (حضور در ميدان تير و تيراندازي با اسلحه جنگي) روز دوشنبه 10 اسفند ماه ويژه پايه دوم برگزار گرديد