اخبار و رویدادها


اردوي درسي نوروز (تهران)
درج شده در تاریخ 1395/01/14 توسط انصاري.

جلسه دبیران
آزمون آمادگی پایگاه تابستانی
زیبا سازی فضای مدرسه
آغاز کلاسهای تابستانی پیش دانشگاهی (پروژه 1)

اردوي درسي نوروز با حضور جمعي از دانش آموزان پايه هاي سوم و پيش دانشگاهي در اردوگاه چمران تهران برگزار گرديد.